IN TÚI GIẤY
 • In Túi Giấy Đựng Trái Cây In Túi Giấy Đựng Trái Cây
  Kích thước: phù hợp với nhu cầu đựng sản phẩm. - Giấy Couches, Ivory, Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm….
 • In Túi Giấy Đựng Mỹ Phẩm In Túi Giấy Đựng Mỹ Phẩm
  - Kích thước: phù hợp với nhu cầu đựng sản phẩm. - Giấy Couches, Ivory, Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm…. - In offset 1 màu, 2, 3, 4 màu,… in 1 mặt hoặc 2 mặt
 • In Túi Giấy Kraf - Tái Chế In Túi Giấy Kraf - Tái Chế
  Kích thước: - Loại túi giấy đứng: 41x 29 x 10 cm; 40 x 30 x 9 cm; 25 x 20 x 12 cm; 14 x 13 x 6 cm - loại túi giấy ngang: 32 x 38 x 10 cm; 23 x 33 x 9 cm; 23 x 28 x 7.5 cm Định lượng giấy: từ 150 gsm tới 250 gsm
IN BIỂU MẪU
 • In Hoá Đơn Bán Lẻ In Hoá Đơn Bán Lẻ
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Xuất Kho In Phiếu Xuất Kho
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - In 1 trong 3 màu đỏ, xanh, hoặc đen - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn) 3 liên (150 tờ/ cuốn), 4 liên (200 tờ/cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Nhập Kho In Phiếu Nhập Kho
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - In 1 trong 3 màu đỏ, xanh, hoặc đen - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Đóng bìa đồng nai
IN OFFSET
 • In Folder In Folder
  - Kích thước 1: (22×31) cm x 7cm (tai gấp), 2 đường xẻ chứa danh thiếp - Giấy Couches hoặc Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm….
 • In Bao Thư In Bao Thư
  - Kích thước: 12x22cm, 16x22cm, 17x23cm, 25x34.5cm - In 1, 2 đến 4 màu... - Giấy fo từ 80 đến 180 gsm ( loại giấy thông dụng) - Giấy couches từ 150 đến couches 200 gsm
 • In Catalogue In Catalogue
  - Kích thước (A4, A5, .....). Catalogue khổ đặc biệt.... - Số trang. (04, 08, 12, 16... tổng số trang phải chia hết cho 4) - Giấy bìa (Couche 200, Couche 250, Couche 300...) - Giấy ruột ( Couche 100, couche 120, couche 150, C200...)
IN BAO THƯ
 • Bìa Hồ Sơ Bìa Hồ Sơ
  - Kích thước: 25x34.5cm, 26 x35cm, 30x43cm... - In 1, 2 đến 4 màu... - Giấy fo từ 100 - 180 gsm - Giấy bìa thái 100- 180 gsm - Giấy couches từ 150 - 200 gsm
 • Bao thư X-Quang Bao thư X-Quang
  - Kích thước: 28x38cm, 25x35cm, 31x41cm - In 1, 2 đến 4 màu - Giấy fo từ 80 đến 180 gsm - Giấy Kraff từ 150 - 180 gsm - Dán keo nắp hoặc không dán keo
 • Bao Thư Văn Phòng Bao Thư Văn Phòng
  - Kích thước: 12x22cm, 16x22cm, 17x23cm, 25x34.5cm - In 1, 2 đến 4 màu - Giấy fo từ 80 đến 180 gsm - Giấy couches từ 150 đến couches 200 gsm
Danh mục sản phẩm