IN TÚI GIẤY
 • In Túi Giấy Đựng Trái Cây
  Kích thước: phù hợp với nhu cầu đựng sản phẩm. - Giấy Couches, Ivory, Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm….
 • In Túi Giấy Đựng Mỹ Phẩm
  - Kích thước: phù hợp với nhu cầu đựng sản phẩm. - Giấy Couches, Ivory, Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm…. - In offset 1 màu, 2, 3, 4 màu,… in 1 mặt hoặc 2 mặt
 • In Túi Giấy Kraf - Tái Chế
  Kích thước: - Loại túi giấy đứng: 41x 29 x 10 cm; 40 x 30 x 9 cm; 25 x 20 x 12 cm; 14 x 13 x 6 cm - loại túi giấy ngang: 32 x 38 x 10 cm; 23 x 33 x 9 cm; 23 x 28 x 7.5 cm Định lượng giấy: từ 150 gsm tới 250 gsm
 • In Túi Giấy Cho Shop Thời Trang
  - Kích thước: phù hợp với nhu cầu đựng sản phẩm. - Giấy Couches, Ivory, Bristol (loại giấy nhập khẩu: india, japan, maylaysia)... - Định lượng: 280, 300, 350 gsm…. - In offset 1 màu, 2, 3, 4 màu,… in 1 mặt hoặc 2 mặt
 • Doanh nghiệp được lợi gì về túi giấy?
Danh mục sản phẩm