IN BIỂU MẪU
 • In Hoá Đơn Bán Lẻ
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Xuất Kho
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - In 1 trong 3 màu đỏ, xanh, hoặc đen - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn) 3 liên (150 tờ/ cuốn), 4 liên (200 tờ/cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Nhập Kho
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - In 1 trong 3 màu đỏ, xanh, hoặc đen - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Đóng bìa đồng nai
 • In Phiếu Giao Hàng
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Thu
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6... - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - in 1 trong 3 màu đỏ, xanh, hoặc đen - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu
 • In Phiếu Chi
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6 - Đóng bìa đồng nai - Số nhảy - Màu liên carbonless: trắng (đầu, giữa, cuối), hồng (giữa, cuối) xanh dương ( giữa, cuối), vàng (giữa, cuối)
 • In Biên Nhận
  - Kích thước thông dụng: A4, A5, A6 - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn).
 • In Bill liên tục (bill đục lổ)
  IN BILL LIÊN TỤC - BILL ĐỤC LỖ Mẫu in bao gồm các biên bản làm việc như: Phiếu cân, biên bản dịch vụ, biên bản bán hàng, hóa đơn tiền điện, vé thu phí cầu, đường...... Ø Chất lượng giấy: Nhập khẩu hoàn toàn từ Indonesia : màu trắng, hồng, xanh blue,vàng, xanh green.., đặc tính mềm bóng, ít hút ẩm, viết rất rõ giữa các liên với nhau, không nhòe. Sản xuất trên công nghệ hiện đại, không dính bụi giấy, lỗ sạch bông giấy, không nhàu,.. Giấy in liên tục không đứt khúc, đạt tiêu chuẩn iso.
 • In Sổ Khám Bệnh
  - Kích thước A5 (14,8x21cm) - Số trang. (04, 08, 12, 16... tổng số trang phải chia hết cho 4) - Giấy bìa (Couche 100, Couche 150, Couche 200...)
 • In Order
  - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn), 3 liên (150 tờ/ cuốn). - Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu - Đóng bìa đồng nai (bìa in hoặc không in) - Số nhảy 06 số (000001), 07 số (0000001)
 • In Vé Giữ Xe
  - Kích thước thông dụng: 5x15cm, 6x18cm - Giấy fo 60 gsm, 100 tờ/ cuốn - Số nhảy - Răng cưa đóng cuốn
Danh mục sản phẩm