IN BAO THƯ
 • Bìa Hồ Sơ
  - Kích thước: 25x34.5cm, 26 x35cm, 30x43cm... - In 1, 2 đến 4 màu... - Giấy fo từ 100 - 180 gsm - Giấy bìa thái 100- 180 gsm - Giấy couches từ 150 - 200 gsm
 • Bao thư X-Quang
  - Kích thước: 28x38cm, 25x35cm, 31x41cm - In 1, 2 đến 4 màu - Giấy fo từ 80 đến 180 gsm - Giấy Kraff từ 150 - 180 gsm - Dán keo nắp hoặc không dán keo
 • Bao Thư Văn Phòng
  - Kích thước: 12x22cm, 16x22cm, 17x23cm, 25x34.5cm - In 1, 2 đến 4 màu - Giấy fo từ 80 đến 180 gsm - Giấy couches từ 150 đến couches 200 gsm
 • Bao Thư Chuyển Phát Nhanh
  - Kích thước: 17x23cm, 25x34.5cm, 26 x35cm - In 1, 2 đến 4 màu... - Giấy fo từ 80 - 180 gsm ( loại giấy thông dụng) - Giấy couches từ 150 - 200 gsm - Giấy kraff 150 - 180 gsm
Danh mục sản phẩm