Giới thiệu

phân biệt biểu mẫu răng cưa hay dán đầu

In biểu mẫu, in biểu mẫu giá rẻ, in phiếu thu, chi, in phiếu xuất nhập kho, inxuannghi.com, inbieumausieutoc.com

Biểu mẫu răng cưa hay dán đầu sẽ tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Loại biểu mẫu A5 2 liên, nếu răng cưa đóng cuốn biểu mẫu các liên sẽ được xé theo mục đích và sẽ có liên lưu tại cùi. Biểu mẫu dán keo đầu sẽ xé một lần 2 liên và không có liên lưu tại cùi.

Tùy theo mục đích sử dụng bạn sẽ chọn loại thành phẩm phù hợp. Nếu bạn lo lắng biểu mẫu của mình chưa biết sẽ theo cách nào hãy liên hệ với inxuannghi để được tư vấn tốt nhất về sản phẩm.

 

Giới thiệu