Giới thiệu

Tính giá in ấn nhanh chóng

Tinh gia in an/ tinh gia in nhanh chong

Một phần mềm dành cho công ty in ấn.

(Phần mềm thể hiện tốt nhất trên trình duyệt Firefox, trình duyệt IE có thể bị lỗi)
in5giay.com Một phần mềm tính giá sản phẩm in offset chính xác, nhanh chóng, các thông tin
báo giá đều được lưu trữ và là thông tin chính thức khởi đầu của 1 đơn hàng in ấn giữa Khách hàng và in5giay, thể hiện đầy đủ các yếu tố kỹ thuật trong in offset, các kỹ thuật thành phẩm sau in.  Hướng dẫn báo giá, Hướng dẫn tạo tài khoản báo giá

 

Giới thiệu