Giới thiệu

Thư viện thùng carton

MỘT SỐ MẪU THÙNG CARTON

 

 

 

in thung carton gia re/ in thung carton gia re tphcm/ in thung carton gia re quan tan phu in thung carton gia re tphcm, in thung carton gia re quan tan phu

CODE: TCT00

GIẤY DUPLEX BỒI CARTON SÓNG AB (5 LỚP)

KHÔNG IN _ BẾ LỖ

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

CODE: TCT01

GIẤY DUPLEX BỒI CARTON SÓNG E (3 LỚP)

KHÔNG IN

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

 

in thung carton gia re/ in thung carton gia re tphcm/ in thung carton gia re quan tan phu in thung carton gia re/ in thung carton gia re tphcm/ in thung carton gia re quan tan phu

CODE: TCT02RTON SÓNG E (3 LỚP)

IN OFFSET 1 MÀU ĐEN 

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

CODE: TCT03

GIẤY KRAFF BỒI CARTON SÓNG A (3 LỚP)

KHÔNG IN

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

 

in thung carton gia re/ in thung carton gia re tphcm/ in thung carton gia re quan tan phu in thung carton gia re/ in thung carton gia re tphcm/ in thung carton gia quạn tan phu

CODE: TCT04

GIẤY KRAFF BỒI CARTON SÓNG AB (5 LỚP)

KHÔNG IN

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

CODE: TCT05

GIẤY KRAFF BỒI CARTON SÓNG A (3 LỚP)

IN 1 MÀU ĐEN

HỘP GIÁ: LIÊN HỆ

 

Giới thiệu