Giới thiệu

Quy cách chuẩn Phiếu Xuất Kho

Phiếu xuất kho

Kích thước thông dụng: A4, A5, A6...

- Giấy carbonless 2 liên (100 tờ/ cuốn)

3 liên (150 tờ/ cuốn), 4 liên (200 tờ/cuốn).

- Răng cưa đóng cuốn hoặc dán keo đầu

- Đóng bìa đồng nai (bìa in hoặc không in)

- Số nhảy 06 số (000001), 07 số (0000001)

- Màu liên carbonless: trắng (đầu, giữa, cuối), hồng (giữa, cuối)

xanh dương ( giữa, cuối), vàng (giữa, cuối)......

in bieu mau, in bieu mau gia re, in bao thu, in tem nhan, inxuannghi.com


 

Giới thiệu